نویسنده = هوشنگ رفیعی دستجردی
تعداد مقالات: 2
1. اثر تغذیه از گرده ی گیاهان مختلف روی پارامترهای جدول زندگی سن شکارگر Orius laevigatus (Fieber) (Hem.: Anthocoridae

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-22

مهدی حسن پور؛ پری ناز رستمیان؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ سید علی اصغر فتحی؛ محمد رضا باقری