شناسایی تکمیلی عوامل کنترل زیستی پروانه‌ی ابریشم باف ناجورLymantria dispar (Lep.: Lymantriidae) در جنگل‌های ارسباران

نوع مقاله : مقاله تحقیقی

نویسنده

بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.

چکیده

پروانه­ ی کولی یا ابریشم­ باف ناجور، Lymantria dispar (L.)، یکی از مخرب‌ ترین آفات برگ‌ خوار درختان جنگلی در نقاط مختلف دنیا می‌باشد‌‌. این پروانه در مناطق مختلفی از ایران به ویژه در استان‌های شمالی و شمال‌غرب کشور انتشار دارد. در مراحل اولیه لاروی این آفت از برخی میزبان‌ های ترجیحی نظیر درختان بلوط، بید و توسکا تغذیه می‌ کند اما لاروهای بالغ آن می­ توانند بیش از 500 گونه درخت و درختچه را مورد تغذیه قرار دهند. در منطقه­ ی ارسباران پروانه ابریشم باف ناجور حداقل از 32 گونه درخت و درختچه تغذیه می‌ کند. لاروهای آفت از اواسط بهار تا اوایل تابستان و تا قبل از تبدیل شدن به شفیره، به شدت به تغذیه از برگ‌ های گیاهان میزبان می‌ پردازند. این مطالعه به منظور تعیین عوامل کنترل طبیعی پروانه­ ی ابریشم باف ناجور در طی بررسی‌ های صحرایی و آزمایشگاهی سال‌های 1381 تا 1387 در جنگل‌ های ارسباران انجام گرفت. نتایج بررسی‌ها نشان داد که عوامل کنترل­ کننده ­ی زیر به عنوان دشمنان­ طبیعی آفت در مراحل تخم، لارو و شفیره عمل می کنند. 
1- Monodontomerus aerus Walker (Hymenoptera: Torymidae)
2- Tachina praeceps Meigen (Diptera: Tachinidae)
3 - Zenillia libatrix Panzer (Diptera: Tachinidae)
4 - Brachymeria intermedia Nees (Hymenoptera: Chalcididae)
5 - Glyptapanteles indiensis Marsh. (Hymenoptera: Braconidae)
6 - Glyptapanteles porthetriae Mues. (Hymenoptera: Braconidae
7 - Hexamermis albicans (Nematoda: Mermithidae)
8 - Calosoma sp. (Coleoptera: Carabidae)
9 - Araneus diadematus (Aranea: Araneidae)
10 - Cheiracanthium punctorium (Aranea: clubionidae)
11 – ویروس نوکلئو پولی هیدروزیس (NPV)  
12 – پرندگان و جوندگان

کلیدواژه‌ها