درباره نشریه

نشریه‌ی مدیریت آفات کشاورزی مقاله‌های علمی-پژوهشی و مقاله‌های کوتاه علمی را در زمینه‌ی آفات کشاورزی شامل حشرات، کنه­ها، حلزون­ها و جوندگان آفت که به زبان فارسی نوشته شده باشد برای چاپ مورد بررسی قرار خواهد داد. زمینه­های علمی مورد نظر شامل کلیه‌ی علوم مرتبط با آفات گیاهی از قبیل روش­های مختلف کنترل و مدیریت انواع آفات کشاورزی (بیولوژیک، شیمیایی، زراعی، تلفیقی و ...) و عوامل موثر در روش­های کنترل، سیستماتیک، فیزیولوژی و اکولوژی حشرات، کنه­ها و سایر آفات، ناقلین بیماری­های عفونی، پاتولوژی حشرات و سایر آفات می­باشد. این نشریه به صورت دوفصلنامه و به زبان فارسی (با چکیده‌ی انگلیسی) منتشر می شود. مجوز انتشار این نشریه از کمیسیون بررسی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) اخذ شده است.

 

//