راهنمای نویسندگان

بسمه تعالی

راهنمای تهیه مقاله برای نشریهی مدیریت آفات کشاورزی (Agricultural Pest Management)

 

نشریه‌ی مدیریت آفات کشاورزی مقاله‌های علمی-پژوهشی و مقاله‌های کوتاه علمی را در زمینه‌ی آفات کشاورزی (شامل حشرات، کنه­ها، حلزون­ها و جوندگان آفت) که به زبان فارسی نگارش و شرایط زیر در آنها رعایت شده باشد برای چاپ مورد بررسی قرار خواهد داد. زمینه­های علمی مورد نظر شامل کلیه‌ی علوم مرتبط با آفات گیاهی از قبیل روش­های مختلف کنترل و مدیریت انواع آفات کشاورزی (بیولوژیک، شیمیایی، زراعی، تلفیقی و ...) و عوامل موثر در روش­های کنترل، سیستماتیک، فیزیولوژی و اکولوژی حشرات، کنه­ها و سایر آفات، ناقلین بیماری­های عفونی، پاتولوژی حشرات و سایر آفات می­باشد. این نشریه به صورت دوفصلنامه و به زبان فارسی (با چکیده‌ی انگلیسی) منتشر خواهد شد.

مقاله­ی ارسالی نباید در نشریه­ی دیگری به صورت کامل منتشر و یا همزمان برای چاپ ارسال شده باشد. همچنین این مقالات نباید به صورت مقاله‌ی کامل در مجموعه­ مقاله­های همایش­ها چاپ شده باشد.

ارسال مقالات صرفاً به صورت الکترونیکی و از طریق وبگاه نشریه به آدرس  http://apm.uma.ac.ir امکان­پذیر است.

نحوه ی نگارش:

مقاله باید روی کاغذ A4 با نرم افزار Word با فاصله خطوط 5/1، قلم فارسی  B نازنین 12 و قلم لاتینTimes New Roman 10 تدوین و از طریق وبگاه نشریه ارسال شود. عنوان مقاله فارسی با شماره 12 B تیتر ضخیم و انگلیسی 12 ضخیم، چکیده فارسی و انگلیسی به ترتیب شماره 12 و 10، عنوان­های اصلی فارسی (چکیده، مقدمه و ...) با شماره 13 ضخیم و انگلیسی (چکیده) 12 ضخیم، اسامی نویسندگان و نشانی (فارسی) به ترتیب با شماره 12 ضخیم و 10  تایپ شود. همچنین اسامی نویسندگان و نشانی (انگلیسی) به ترتیب با شماره 11 و 9  تایپ شود.

عنوان:

باید در عین کوتاه بودن (حداکثر 20 کلمه)، جامع و دربرگیرنده‌ی موضوع و اهداف پژوهش باشد.

نام نگارندگان:

اسامی کامل نگارندگان در یک صفحه­ی جداگانه تهیه شده و با ذکر نام مقاله و مشخص کردن نویسنده­ی مسئول ارسال شود. ذکر نشانی دقیق محل اشتغال، پست الکترونیکی (E-mail) و شماره­ی تماس نویسندگان ضروری است. کلیه­ی مشخصات به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. در متن اصلی مقاله اسامی نویسندگان نباید درج شود.

چکیده و واژگان کلیدی:

مشتمل بر مجموعه‌ی فشرده و روشنی از مقاله با تاکید بر اهداف، روش کار و اهم نتایج پژوهش بوده و نباید از 250 کلمه تجاوز کند. بعد از چکیده بین سه تا پنج کلمه واژگان کلیدی (بدون تکرار در عنوان مقاله) به ترتیب حروف الفبا درج ­شود.

تنظیم متن مقاله:

متن مقاله باید با مقدمه شروع و به منابع ختم شود. اسامی علمی "جنس و گونه" با حروف لاتین خوابیده (ایتالیک) نوشته می­شود. در ذکر نام گونه برای اولین بار باید نام مصنف (Author) آن نیز نوشته شود. در صورت تکرار، نام جنس به اختصار نوشته شده و از ذکر نام مصنف اجتناب گردد. منابع استناد شده در متن مقاله با حروف لاتین و بر اساس تعداد نگارندگان به یکی از شکل­های زیر آورده ­شود:

(Esmaeili (2013)، Rezaei and Rajabi (2012)، Franco et al. (2000

در صورت ارائه­ی منابع در داخل پرانتز: (Franco et al. 2000، Rezaei and Rajabi 2012، Esmaeili 2013).

مقدمه:

مشتمل بر بیان مساله و ضرورت انجام پژوهش، پیشینه‌ی پژوهش‌های مرتبط و اهداف پژوهش می­باشد.

مواد و روش­ها:

شامل ارائه­ی توضیح کاملی از مواد و ابزار مورد استفاده و روش‌های به کار رفته در پژوهش (به ویژه روش­های نوین) است. درباره روش­های اقتباس شده، درج نام روش به همراه منبع علمی مورد استفاده کافی است.

نتایج:

نتایج پژوهش می­تواند در قالب جدول و شکل ارائه شود. داده­ها و اطلاعات نباید در هر دو قالب جدول و شکل تکرار شود. تمام نمودارها، عکس­ها و طرح‌ها به نام شکل نوشته شده و در صفحات جداگانه‌ای ارسال شود. عنوان شکل در پایین آن قرار می­گیرد و با کلمه شکل، شماره آن و نقطه (مثلا شکل 1.) شروع می­شود. شکل‌ها باید دارای وضوح مناسب با dpi=600 باشد. جداول، فاقد خطوط عمودی بوده و در صفحات مجزا ارائه می‌شود. عنوان جدول در بالای آن قرار می‌گیرد و با کلمه‌ی جدول، شماره ی آن و نقطه (مثلا جدول 1.) شروع می شود. ارجاع به جداول و شکل‌ها در متن مقاله با شماره مورد نظر داخل پرانتز صورت می‌‌گیرد.

بحث:

بحث مقاله نباید تکرار نتایج باشد و مشتمل بر تفسیر نتایج پژوهش و ارزیابی فرضیه ارائه شده در مقدمه است. در بحث، علاوه بر ارائه اصول، روابط و تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش، تضاد یا توافق نتایج مقاله با نتایج پژوهشگران دیگر مقایسه و دلایل مربوط به آنها تفسیر می‌گردد. در بخش پایانی بحث، مهمترین یافته­های مقاله در حد یک یا دو بند ارائه و جنبه­های کاربردی پژوهش ذکر می‌شود.

نتایج و بحث را می­توان به صورت توأم و یا جداگانه تدوین نمود. در صورت جدا کردن این دو بخش، در قسمت بحث نباید نتایج مجددا تکرار شود.

سپاسگزاری (اختیاری):

در این بخش از افراد همکاری کننده، نهادها و سازمان‌های علمی و پژوهشی با ذکر دلیل می­توان سپاسگزاری نمود.

منابع:

منابع فارسی:

کتاب ها:

خانجانی، م. 1383. آفات گیاهان زراعی ایران. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا. صفحات 599-603.

همایش ها و کنگره ها:

خواجه زاده، ی. 1383. بررسی فونستیک حشرات زیان آور کلزا و دشمنان طبیعی مهم آن در خوزستان. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، شهریور 83، دانشگاه تبریز، صفحه 109.

مقاله ها:

رنجی، ح.، ملکشی، س. ح.، موسوی، س. ح. 1385. مطالعه تنوع زیستی و پویایی جمعیت مگس های شکارگر Syrphidae در مزارع کلزای استان آذربایجان غربی. مجله علوم کشاورزی ایران، 6: 1041-1048.

منابع انگیسی:

مقاله‌ها:

Bernfeld, P. 1955. Amylase, α and β. Methods in Enzymology, 1: 149–154.

Graziosi, I., Rieske, L. K. 2013. Response of Torymus sinensis, a parasitoid of gallforming Dryocosmus kuriphilus, to olfactory and visual cues. Biological Control, 67: 137-142.

Farid, A. 1986. Study of bollworm Heliothis armigera (Hub.) on tomato in Jyroft and Kahnuj. Applied Entomology and Phytopathology, 54: 15–24. (In Persian with English abstract).

در صورت رجوع به چندین مقاله از یک نویسنده، مقاله­ها به ترتیب سال انتشار (از قدیم به جدید) و در صورت رجوع به چندین مقاله یک نویسنده که در یک سال چاپ شده، با حروف a و b و ... بعد از تاریخ چاپ هم در متن مقاله و هم در فهرست منابع از یکدیگر تفکیک می‌شوند.

کتاب­ها:

Carey, J. R. 1993. Applied demography for biologists, with special emphasis on insects. OxfordUniversity Press, U. K. 211 pp.

در صورتی که مقاله یا کتاب فاقد اسم نگارنده باشد با رعایت تمام موارد ذکر شده در بالا به جای نام نگارنده کلمه‌ی “Anonymus” ذکر می­گردد. اگر متنی فاقد تاریخ چاپ باشد عبارت “not dated” بعد از اسم نگارنده نوشته می‌شود.

فصلی از یک کتاب:

Fathipour, Y., Naseri, B. 2011.Soybean cultivars affecting performance of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae). In: Ng, T. B. (Ed.), Soybean-Biochemistry, Chemistry and Physiology. InTech, Rijeka, Croatia, 642. pp. 599-630.

مقالههای همایش:

Kouhi, D., Naseri, B., Golizadeh, A., Hassanpour, M. 2012. Feeding indices of Helicoverpa armigera (Hübner) on different tomato cultivars, p. 760. In: Proceedings of 20th Iranian Plant Protection Congress 25–28 August, Shiraz University, Iran.

پایان‌نامه‌ی دانشجویی:

Mansouri, S. M. 2013. Resistance of some potato cultivars and genotypes to the potato tuberworm, Phthorimaea operculella (Zeller). PhD Thesis, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, 100 pp.

عنوان و چکیده انگلیسی:

در انتهای مقاله (متناظر با صفحه عنوان فارسی)، عنوان مقاله، چکیده و واژگان کلیدی (Key words) به زبان انگلیسی قرار می‌گیرد.

 

تنظیم مقالههای کوتاه علمی:

این مقاله­ها حداکثر در چهار صفحه، بدون عناوین فرعی (به جز چکیده و منابع) و دارای یک چکیده‌ی انگلیسی (حداکثر 100 کلمه) می­باشد. اگر مقاله‌ی کوتاه مربوط به گزارش گونه‌ی جدید برای فون ایران است، باید تاییدیه‌ی مربوط به تشخیص گونه از مراجع معتبر نیز ارائه شود.

 

نکته ی اول: در صورتیکه مقاله با فرمت مجله تنظیم نشده باشد بررسی نخواهد شد.

نکته ی دوم: در صورتیکه مقاله ی ارسالی دارای نمودار می باشد فایل Excel مربوطه را در سیستم آنلاین بارگذاری نمائید.